Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tören

3 Mayıs 2020

     Merasim, gösteriş, seremoni, toplu karşılama veya uğurlama. Türkçedeki töre sözünden türetilmiştir. Türkçe töre sözü İbranice torah (=kural, kaide, ādet) sözüne dayanmaktadır.  Tarihte bir zamanlar, Türklerin önemli ölçüde Yahudi oldukları hatırlanınca, Türkçede töre sözünün nasıl yerleştiği de unutulmamış olur. Öte yanda Kürtçedeki tora (=gelenek, inanç) sözünün aynı karşılıktaki Medce tur sözünden kaynaklanmış olduğu anlaşılmaktadır. Kalde Dilinde dar sözü de ‘inanç, gelenek’ karşılığındaydı. Tören sözü ‘inanç, gelenek, kaide, kural, kanun’ karşılığındaki tur, tora, torah ve sonradan Türkçeye geçtiği şekliyle töre sözlerinden türetilen bir sözdür. Bkz. Töre.