Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tortu

18 Şubat 2023

     Çökelti, kalıntı; bir sıvının dibine çöken katılaşmış kalıntı. Farsça durdi (=tortu; katı, sert) sözcüğüyle bağlantılıdır. Farsçada dūrda ve dürd şekilleri de biliniyor. Bu sözcük Kürtçe durd (=tortu) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcüğün Kürtçe er/ir (=katı, sert) sözcüğüne dayanmış olması olasıdır. ‘Sıvının dibindeki kalıntı’ karşılığında durd veya durdi şeklinin Arapçaya da intikal ettiği belirleniyor. Ermenice tortu, Bulgarca turtiya ve Romence turtă, Azerice torta.