Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Torum

19 Haziran 2020

     Deve yavrusu. Türkçede dorum şekliyle de ifade edildiği görülmektedir. Moğolca torum (=iki yaşındaki genç deve) sözünden Türkçeye geçmiş. Osmanlı resmi kayıtlarında torum kelimesiyle karşılaşılmaktadır. XIV. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar Osmanlı dönemi yazarları torum sözünü ‘deve yavrusu’ karşılığında belirtmişler. Moğolca torum sözü, Orta Çağda Türkçeye de yerleşmiştir. O nedenle, Kaşgarlı Mahmud, “torum” sözünü “deve yavrusu” diye açıklamaktadır (I/396-20).