Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Torumtay

19 Haziran 2020

     Bir kısım kişilerin kullandığı soyadı veya takma adı olarak görülüyor. Ferdinand Diedrich Lessing tarafından yazılmış olan Moğolca sözlükte torumtay sözü “erkek doğan” kuşu karşılığında belirtilmiştir. Moğolca torumtay sözü, Orta Çağda Türkçede de kullanılıyordu. Kaşgarlı Mahmud, torumtay’ı “yırtıcı kuşlardan birinin adı” olarak aktarıyor. Kaşgarlı devamla: “bu ad erkeklere dahi ad olarak verilir ve takma ad olur” demektedir (III/243). Moğolcada ‘iki yaşındaki deve’ye de torumtay deniliyor. Torumtay adı toruntay şekliyle de ifade edildiği  görülmektedir.