Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Torun

8 Mart 2020

     Bir kimsenin çocuğunun çucuğu olan. Aynı soydan gelenlerden her biri.  Eski İran Dillerinde tauruna (=genç), Sanskritçe taruna (=genç, taze) ve taruni (=genç kadın, kız), Çağataycada tor (=yavru), Ermenicede t’oŕn (=torun) ve Kürtçede torın (=torun, nazlı çocuk) diye bilinmektedir. Bir kısım dil bilimcilerin aksine torun kelimesinin Ermenice t’oŕn sözünden değil Kürtçe torın sözünden Türkçeye geçtiği kanısındayım. Ermenicede tornik (=torun), t’or (=erkek torun) ve t’oŕnuhi (=kız torun) sözleri de kullanılmaktadır. Kaşgarlı Mahmud’un ‘deve yavrusu’ karşılığında aktardığı torum sözü Kürtçede aynı karşılıkta torm ya da torim olarak bulunmaktadır. Bu söz Orta Çağ Türkçesinde yer almış olabilir. Orta Çağ Türkçesi, Eski Türkçe olarak nitelendirilemez. Eski Türkçeye dair bugüne dek herhangi bir kitabe ya da sair vesikalar gün yüzüne çıkarılmış değildir. Kürtçenin Deylemice lehçesinde torn (=torun), tornı (=kız torun) ve torın (=babayiğit) sözlerinin bulunduğu belirlenmektedir. Türkçeyle akraba olan dillerde torun sözü kullanılmamaktadır. Bu dillerde Farsça ‘torun’ karşılığındaki neve ya da nevade sözlerine benzer kelimeler dile getirilmektedir. Eski İran Dillerinde turuk (=oğullar) sözü de bilinmektedir.