Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tövbe

26 Mayıs 2024

     İşlediği bir suç veya günahından dolayı pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar verme. Arapça tevbe (=geri dönme, dönüş yapma) sözcüğünden. Aramice tawbā (=geri dönme) kelimesiyle aynı köktendir. Bu sözcüğe Farsça -kār (=yapan, eden) son ekiyle tevbe-kār (=tevbe eden) sözü kullanılmıştır. Farsça ve Arnavutça tobe, Kürtçe towe, Ermenice töbe, Yunanca topé, Bulgarca töybe, Azerice tövbä, Uygurca tova, Kırgızca toba, Kazakça tävbe, Özbekçe, Başkırtça ve Tatarca tävbä, Türkmence tōba.