Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Toyaka

12 Şubat 2024

     Bükerek germek için iki kat edilmiş bir ipin ucuna geçirilen tahta parçası. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki tayak (=dayak, dayangaç) sözünden. Aynı sözlükteki tayaklan (=dayak sahibi olmak), taya (=dayak koymak, dayak dikmek, dayamak) ve tayan (=dayanmak) sözleri de aktarılmıştır. Türkçeden bir kısım Slav Dillerine tojaga şekliyle aktarılmıştır. Kimi Osmanlı kaynaklarında toyağa veya toyka şekillerinde de yazılmıştır.