Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Toygar

7 Şubat 2024

     Tarla kuşu, çayır kuşu. Orta Çağ Türkçesindeki torıga (=tarla kuşu) sözcüğüyle bağlantılıdır. Türkmence, Kazakça ve Karakalpakça torgay (=çayır kuşu) sözcüğüyle aynı köktendir. Kırgızca torgoy (=çayır kuşu) ve Başkırtça turgay (=serçe) sözcükleriyle eş kökenlidir.