Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Toynak

24 Kasım 2023

     At, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı. Kıpçakça toynak (=hayvan tırnağı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kıpçakçada doynak şekliyle de biliniyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde tuyağ (=at tırnağı, hayvan tırnağı, tuynak) olarak yer almaktadır. Farsçada tuyak (=tırnak, toynak) şekli ifade edilmiştir. Türkmencede dırnak şeklinin yanı sıra tuynak ve toynaḳ şekilleri de görülmektedir. Toynak sözcüğünün tırnak sözcüğü ile aynı kökten dönüşmüş olması uygundur. Karakalpakçada doynak şekli ifade ediliyor.