Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Toz

31 Ağustos 2021

     Her şeyin gözle seçilemeyecek derecede parçalara ayrılmış şekli. Kaşgarlı’nın sözlüğünde toz kelimesi yer alıyor. Kazakça ve Uygurcada da toz şekli biliniyor. Türkmence tozan, Tatarca tuzan biçimiyle ifade edilmektedir. Sanskritçe tusta kelimesiyle bağlantılı olabilir. İngilizcede dust, Ermenicede p’voshi ve Fransızcada poussière kelimeleri aynı karşılıkta kullanılıyor. Kürtçe toz biçimiyle dile getirilmektedir. Etimolojik açıdan tuz sözcüğüyle olan münasebeti belirsizdir.