Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Traktör

19 Mayıs 2021

     Arkasına römork takılabilen; çift sürmek, yük taşımak ve diğer tarla tarımı işlerinde kullanılan motorlu iş makinesi. Fransızca tracteur (traktör) kelimesinden intikal etmiş. Fransızca tracté (=traktörle çekilen), traction (=[Bir taşıtı] çekme) sözleriyle bağlantılıdır. Bu sözler, Latince trahere (=çekmek, sürüklemek) yükleminden intikal etmiştir. Latincede tractāre (=yönetmek, yürütmek), tractus (=çekme, peşinden sürükleme), tractōrius/tractōrium (=çekme veya kaldırma ile ilgili) kelimeleri biliniyordu. Yunanca trakter, İngilizce tractor, Almanca Traktor, İtalyanca trattore.