Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Transit

19 Mayıs 2021

     Bir yerden beklemeksizin geçmek. Fransızca transit (=durmaksızın) sözünden. Fransızca transiter (=durmaksızın geçmek), transition (=geçiş, intikal) ve transitoire (=geçici) sözleri kullanılıyor. Bu kelimelerin Latince trānsitāre (=boylu boyunca geçmek), trānstus (=geçme, gitme, üstünden geçme) ve trānstiōnis (=geçit) sözleri biliniyordu. İngilizce transit, Almanca Transit, İtalyanca transito.