Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tretuvar

15 Şubat 2023

     Yaya kaldırımı. Fransızca trottoir (trottuar: ‘yaya kaldırımı’) sözünden. Fransızca trotter (=tırıs gitmek, kısa ve hızlı adımlarla gitmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızca trotte (=uzun yol) ve trotteur (=tırısa alıştırılmış at) sözleri de aynı köktendir. İngilizce trot (=tırıs, tırıs gitmek) ve tread (=üzerinde yürümek) sözleri de biliniyor. Aynı kökten İtalyanca trottare (=tırıs gitmek) ve trotto (=tırıs gidiş) sözleri kullanılıyor. Eski Yüksek Almanca trotton (=ayak basmak) yükleminden kaynaklanıyor. Proto-Germence trott- (=ayak basmak) kökünden türetilmiştir. İspanyolca trotar ‘koşmak, tırıs gitmek’ karşılığındadır. Rusça ve Romence trotuar, Hollandaca trottoir, Bulgarca ve Sırpça trotoar.