Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tribün

6 Mart 2023

     Gösteri veya yarışma yapılan yerlerde seyircilerin oturduğu koltuklu ve basamaklı bölüm, sekilik. Fransızca tribune (tribün: ‘kürsü’) sözünden. Fransızca tribun (=halk hatibi) sözüyle aynı köktendir. Fransızca tribunal ‘mahkeme, yargı kurulu’ karşılığındadır. Latince tribūnus sözü Eski Roma’da halkın seçtiği üst memurlara denilmiştir. Aynı dilde tribūnal (=kürsü; yargıç koltuğu) sözü de biliniyor. Latince tribus (=kabile) sözüyle birlikte aynı dilde ‘üç’ karşılığındaki tres veya tria sözcükleriyle bağlantılı gibidir. Almanca Tribüne, İtalyanca, Rusça, Romence ve İspanyolca tribuna, Portekizce tribuno, İngilizce ve Norveççe tribune, İsveççe tribun, Makedonca tribina.