Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tuba

4 Ağustos 2021

     Efsanelere göre cennette bulunan ve dallarıyla gölge yapan bir ağacın adı. ‘Güzellik, hoşluk’ belirten Arapça ṭyb kökünden türetildiği varsayılmaktadır. Bu ağaca Arapça Şecere-i Tûbâ denilmektedir. Kısaca Tûbâ adıyla yayılmıştır. Kadın şahıs adlarındandır. Türkçede Tuğba şekliyle de ifade edilmiştir. Bir kısım Arap sözlük bilginlerine göre Bazı Habeş Dillerinde “cennetin adı” olarak belirtilmektedir. Bunlara göre Hint Dillerinde “gülistan ve bostan” karşılığındadır. Tuba sözünün İslam öncesi Arapçasında ve Aramicede mevcut olduğu sonucuna varılmaktadır.