Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüfek

4 Eylül 2021

     Uzun namlulu taşınabilir ateşli silah. Farsça tufeng kelimesinden. Bu kelime bir Aryen topluluk olan İskit/Çiğil dilinde tüwek (=patlangıç) şeklindedir. Tüw kökünün Farsça tuf (=tükürük) ile ilişkili olduğunu sanıyorum. Kürtçe tef, tuw, tu, tuk sözleri ‘tükürük’ karşılığındadır. Afganca , tūk, tūkal, Ossetçe/Alanca tu, Ermenice tuk sözcükleri de ‘tükürük’ diye biliniyor. Tüfek sözü İranî Dillerden Türkçeye intikal etmiştir. Önceleri ince ve uzun bir kamışla üflendiğinden ‘üfleme ve tükürük’ karşılığındaki tüw, tüf vb. sözcülere dayanılarak tüwek, tüfek sözü kullanılmış olabilir. Bu açıdan tüfek kelimesinin Kürtçe du (=iki) ve fek (=ağız) sözleriyle bağlantılı olmadığı kanısındayım. Kürtçe tıfang, Azerice tüfang, Türkmence tüpeng, Gürcüce topi, Yunanca touféki, Rusça vintovka.