Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugay

21 Şubat 2022

     Alayla tümen arasındaki askeri birlik, liva. Tuğ sahibi askeri birliğe tuğ-ay (=tuğu olan, tuğ sahibi) denilmiştir. Tug/tuğ sözüne isimden sıfat yapan -ay eki eklenmiştir. Tuğ almaya hak kazanan ilk aşamadaki askeri birlik olması nedeniyle bu adla adlandırılmıştır. Bkz. Tuğ.