Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuğla

13 Mart 2021

     Kalıplara dökülen balçığın güneşte kurutulup özel ocaklarda pişirilerek duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi. Yunanca toúblo (tuvlo: ‘tuğla; odun, zır cahil’), Latince tegula (=kiremit) sözünden aktarılmış. Latince tegula ise aynı dildeki tegere (=örtmek, kaplamak, kapamak, korumak) yükleminden türetilmiştir. Fransızcada tuile (=kiremit; kaza, belā) ve İngilizcede tile (= kiremit, seramik, tuğla, karo, fayans, çini vbg.) diye ifade edilmektedir.