Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tulum

27 Temmuz 2021

     Yüzülmüş hayvan ve genellikle sığır derisi; bu derinin ayak ve baş kısımları dikilerek yapılan ve içine ayran, peynir, yağ, çökelek gibi şeyler konulan torba şeklindeki deri kap. Yunanca touloúmi (=deri torba, tulum) sözünden alındığı sanılıyor. Tulumba sözüyle bir münasebeti bulunmuyor. Orta Çağda Türkçede tulum sözü yer almıyordu. O nedenle Kaşgarlı’nın sözlüğünde geçen Türkçe tulkuk (=tulum, tuluk) sözüyle bağlantısı belirsizdir. Kuzey Kürtçesinde tıluḳ, Azerice tulug şekli biliniyor. Buna karşın tulum sözcüğü birçok dilde yer etmiştir. Farsça, Ermenice, Romence, Makedonca, Uygurca ve Türkmence tulum, Bulgarca tulúm, Sırpça túlum.