Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulum

27 Temmuz 2021

     Yüzülmüş hayvan ve genellikle sığır derisi; bu derinin ayak ve baş kısımları dikilerek yapılan ve içine ayran, peynir, yağ, çökelek gibi şeyler konulan torba şeklindeki deri kap. Yunanca touloúmi (=deri torba, tulum) sözünden. Tulumba sözüyle bir münasebeti bulunmuyor. Orta Çağda Türkçede tulum sözü yer almıyordu. O nedenle Kaşgarlı’nın sözlüğünde geçen Türkçe tulkuk (=tulum, tuluk) sözüyle bağlantılı olamaz.