Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tulumba

27 Temmuz 2021

     Sıvıları alçaktan yükseğe çıkarmaya yarayan araç; lastik ve top gibi şeyleri şişirmeye ya da kimi sıvıları püskürtmeye yarayan alet. İtalyanca trompa (=borazan, korna; pompa) sözünden. İtalyanca trombosi (=damar tıkanıklığı) sözü de aynı köktendir. Önceleri Türkçede trumba veya trumpa şekliyle ifade edilirken zamanla tulumba dile getirilmiş. Fransızca trompe, Arapça ve Farsça tūlunba, Kürtçe tulınbe, Rumca touloúmpa şekilleri biliniyor.