Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tümgeneral

23 Nisan 2021

     Tuğgeneralle korgeneral arasındaki rütbe. Latince kökeninden intikalen Fransızca général sözünden gelen general kelimesiyle Moğolca tümen (=on bin; yığın, çokluk) sözünün tüm kısmı birleştirilerek oluşturulmuştur. Orta Çağda Moğol hükümdarı Cengiz Han, askeri birliklerinde düzenleme yaparak on bin askerden oluşan birlikler oluşturmuş ve bunlara tümen demişti. Tümgeneral, aslında tümen komutanıdır, bir diğer ifadeyle ‘tümen-general’dir. Moğolcadaki tümen (=on bin) sözüne istinaden on bin akçe değerindeki İran para birimi tümen adıyla belirtilmiştir. Moğol ordusunda ‘tümen komutanı’ tümen-un-noyan adıyla ifade edilmişti. Fransızlar tümgenerale général de division, İngilizler majör-general, İtalyanlar maggiore generale ve Almanlar Generalmajor demişler. Ayrıca tümgeneral, Osmanlılarda ferîk-i sânî adıyla dile getiriliyordu. Bkz. Tümen.