Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tümsek

14 Nisan 2020

     Küçük tepe ya da çıkıntılı yer. Kürtçe tum (=küçük tepe, çıkıntı, kabartı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Ayrıca, bir kısım dillerde buna benzer sözler bulunmaktadır. Eski Yunanca tymbos (=tümsek, toprak yığını) sözü, Yeni Yunancada da aynı şekilde telaffuz edilmektedir. Sanskritçe tumrah (=gürbüz), Latince tumere (=şişmek, kabarmak), tumor (=kabartı, şiş, tümsek; tümör), tumulus (=toprak yığını ve tumulōsus (=tepelik), Litvanca tuma (=kabarmak, şişmek), Fransızca tumeur (tümör: ‘şiş, kabartı) ve tumulus (=höyük, toprak yığını), Macarca temeto (=mezar), Katalanca tomba ve İspanyolca tumba (=mezar) İtalyanca tumulo (höyük, toprak yığını) sözleri de Hint-Avrupa Dillerindenki tümseklik belirten tum kök unsuruna dayanmaktadır. Asya’da Türkçeye yakın dillerde ne tüm ne de tümsek sözü kullanılmamaktadır. Tümsek sözcüğünün Kaşgarlı’nın sözlüğündeki Arguca tümse (=minber) sözcüğüyle etimolojik ilişkisi olabilir.