Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunga

10 Şubat 2021

     Çok ender de olsa yakın dönemde görülen şahıs adlarından. Alp Er Tunga, Aryan bir topluluk olan İskitlerin önderine verilen lakap olsa gerektir. Alp Er Tunga bir kısım Türkî toplulukları koruduğu himaye ettiği için Türkçe konuşan halklar tarafından da saygıyla anılmıştır. Sanskritçe tuṅga (=ulu, yüce, yüksek, baş, zirve) sözcüğünden kaynaklanmış olmalıdır. Nepalce ve Bengalce Tuṅga, Hintçe tunga, Pencapça Tugā sözcükleri de aynı karşılıkta ifade ediliyor. Alp Er Tunga adında ise alp sözü Keltçe ‘ulu, yüksek’ karşılığındadır. Alp Dağları adını Keltçe alp sözcüğünden alıyor. Er sözü, Hint, İran ve Avrupa dillerinde ‘yiğit, cesur, asil, necip; ulu, yüce’ karşılığındadır. Bir mevki adı olarak, Baykal Gölü’nün güneybatısında Tunka Dağı ve Tunka Vadisi bulunmaktadır. Tunka Vadisi, Güney Sibirya’nın merkezinde Irkut Nehri’nin vadisi konumundadır. Ruslar buraya Tunkinsky demektedir. Tunka adının da yüksek bir mevki olması nedeniyle Hindî Dillerdeki tunga (=göze belirgin bir şekilde görünen, yüksek, ulu, zirve) sözcüğünden