Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Turfanda

3 Mart 2021

     Mevsiminden önce yetiştirilen sebze ve meyve. Mecazen ‘yeni ortaya çıkan’ demektir. “Aşk bize yenile geldi/ Henüz dahi turfandadır” (Yunus Emre). Türkçede kullanılan turfanda sözü Farsça terfende (=aldatmaca, kandırmaca, hilekârlık) kelimesinden alınmıştır. Farsçada terfend şekliyle de biliniyor. Farsça altı çizili söz, Avestaca trap, terefyat (=sahtekârlık, usulsüzce çalmak) kelimeleriyle bağlantılıdır. Pehlevicede tarftinitan (=kurnazlıkla almak), Sanskritçe trapā (=utangaçlık, hicap, utanma; dönmek, yüz çevirmek) sözleriyle ilişkili sanılmaktadır. Yunanca trépo (=dönüştürmek, bozmak, başkalaştırmak) kelimesiyle münasebeti olabilir. Turfanda ürünler mevsimleri dışında yapay olarak üretildiklerinden Farsça terfende (=aldatmaca, kandırmaca) diye dile getirilmiştir. Farsça terfende Osmanlıcada türfende, Türkçede turfanda şekline dönüşmüştür.