Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Turhan

18 Nisan 2021

     Erkek veya kadın adlarından biri. Moğolca Turhan adından kaynaklanıyor. Moğolca Turhan adı ‘zayıf, sıska, arık, ince’ kimseler için genellikle lakap olarak ifade edilmiştir. Moğolların zayıf doğan bebeklere de Turhan adını verdikleri sanılıyor. Bu şahıs adı Turan diye de kullanılmıştır. Türklerde çocukları yaşasın diye verilen Duran adı Turan şekliyle de telaffuz edildiğinden Moğolca kökenli olan Turhan adıyla karıştırılmıştır. Şahıs adı olan Turhan veya Turan’ın İlk Çağda İran ile Hindistan arasında bulunan Turan ülkesi adıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır. Turan ülkesi adının Türklerin yaşadığı ülkelerle bir bağlantısı söz konusu değildir.