Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tuş

13 Aralık 2022

     TUŞ (I)    Piyano, org,  bilgisayar, telefon, daktilo ve hesap makinesi gibi bir kısım araçların parmakla dokunulan yerleri; güreşte rakibin iki omzunun aynı anda yere değmesiyle oluşan yenilgi. Fransızca touche (tuş) sözcüğünden. Fransızca toucher (=dokunmak, değmek; vurmak, isabet ettirmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten Fransızca touchant (=dokunaklı, duygulandırıcı) sözü de kullanılıyor. Latince toccare (=dokunmak) yüklemine dayanıyor. İngilizce touch, İtalyanca tocca, İspanyolca ve Portekizce toca

   TUŞ (II)   Güreşte iki omzun yere değmesiyle oluşan yenilgi. Orta Çağ Türkçesindeki tuş (=karşı, bir şeyin karşısı) sözcüğüyle bağlantısı belirsizdir. Ayrıca Türkçedeki tuş sözcüğüyle Fransızca touche sözcüğü arasındaki etimolojik ilişki de belirsizdir.  TUŞ (II) sözcüğü de Fransızca toucher (=dokunmak, değmek; vurmak, isabet ettirmek) yüklemiyle ilişkilidir.

     TUŞ (III)   Bağımlı olma, tutulma; rastlama. Orta Çağ Türkçesindeki tuş (=karşı, bir şeyin karşısı; rastlamak) sözcüğünden kaynaklanıyor. “Miskin yunus gözü tuş oldu sana /  Kapında bir kuldur senden içeri” (Yunus Emre, XIII-XIV. yüzyıl).