Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvana

10 Şubat 2021

     Yetenekli, güçlü, zengin. Farsça tuvān (=güçlü, kuvvetli) sözüne dayanıyor. Aynı sözcükle ilişkili olarak Farsça tuvānā ve tuvānisten sözleri de telaffuz edilmektedir. Bu sözler Pehlevice tuwān (=güç, kuvvet), tuwānāg (=güçlü, yetenekli) ve tuwāngar (=zengin) kelimeleriyle bağlantılıdır. Avesta tav (=yetenek, beceri, yapabilme gücü) köküne istinat etmektedir. Ermenice tevem (=dayanmak, katlanmak) de aynı kökten kaynaklanmış olabilir. Sanskritçe dhana (=güç, kuvvet) ve dhanika (=zengin) ‘zengin’ karşılığındaki Hintçe dhani, Nepalce ve Bengalce Dhani sözlerine yol açmıştır. Hintçe hōnā (=var olmak, ayakta kalabilmek) ve tikanā (=dayanmak) sözleri de aynı kökten dönüşmüş olabilir. Yakın dönemde kadın şahıs adı olarak tercih ediliyor.