Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tuyuğ

12 Şubat 2024

     Mâni biçiminde aruz kalıbıyla yazılmış dört mısralı nazım türü. Orta Çağ Türkçesindeki tuyuġ (=duygu) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı çağdaki Türkçe tuy (=duymak, hissetmek) sözcüğüne dayanmaktadır. Tuyuğ halk edebiyatından Divan edebiyatına geçen nazım şeklidir.