Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tüzük

13 Ocak 2023

     Kurum veya kuruluşların uyguladığı düzenleme, nizamname. Orta Çağ Türkçesindeki tüz (=düzmek, düzeltmek) sözcüğüne -ük ekiyle türetilmiştir. Orta Çağ Türkçesindeki tüz (=düz) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Tüze (=hukuk) sözcüğü de aynı kökten türetilmiştir. Uygurca, Kazakça ve Kırgızca tüz, Azerice ve Türkmence düz sözcükleri ‘düz’ karşılığındadır. Buna karşılık Uygurca ve Özbekçe tüzüm ‘düzen’ demektir.