Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Uçkur

14 Ocak 2024

     İç don ya da şalvarın bele tutunmasını sağlayan bağ; torba, kese gibi şeylerin ağzını büzmeyi sağlayan bağ. Orta Çağ Türkçesinde kur (=kuşak, kemer) sözcüğüne dayanılarak kullanılan kur (=iç kuşak, iç kemer, iç bağ) sözcüğünden dönüşmüştür. Kur sözcüğü aynı dönem Türkçesindeki kur (=kurmak, germek) yüklemiyle bağlantılıdır. Uçkur sözcüğünün bir kısım mücavir dillere de intikal ederek lokal düzeyde kullanıldığı görülüyor. Bu bağlamda Ermenice ve Makedonca uçkur, Rusça, Arnavutça ve Bulgarca uçkúr, Sırpça účkur, Yunanca çikúri sözcükleri aynı karşılıkta kullanılmıştır. Buna karşılık Kırgızca ıçkır ve Türkmence uçğur şekilleri kullanılıyor.