Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ücra

16 Kasım 2023

     Uzakta, çok kenarda ve kıyıda bulunan, ıssız ve tenha yer, sınır yerler. Türkçe (=bir şeyin uzak yeri, kenarı, son noktası) sözcüğüne Türkçede yön ve sıfat belirten -ra eki eklenerek türetilmiştir. Uygurcada ‘ücra’ karşılığında sözcüğü biliniyor. sözcüğü Tatarca , Uygurca, Kırgızca ve Özbekçe , Kazakça , Başkırtça os ve Azerice uc şekliyle biliniyor.