Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ucube

9 Haziran 2021

     Pek acayip, oldukça kötü. Arapça u’cūbe (=pek acayip) kelimesinden aktarılmadır. Arapça u’cūbe’nin çoğulu eācîb’dir. Arapça eācib ‘şaşılacak şeyler’dir. Arapça a’ceb (=tuhaf ve garip olan) ile aynı köktendir. Aynı temele dayanan Arapça acibe (=şaşılacak şey), Acîb (<aceb: ‘şaşılacak şey) gibi sözler de kullanılıyor.