Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ufuk

16 Kasım 2023

     Gökle yerin birleşir göründüğü yer; mecazen anlayış, görüş, bakış açısı. Arapça afḳ (=aşkın yer, gökyüzünün ucu) sözcüğünün çoğulu afāḳ (=gökle yerin birleştiği yerler, gökyüzü kenarları) sözcüğünden. Arapça afaḳa (=aştı) sözcüğü aynı köktendir. Arapça afāḳ sözcüğü ufuḳ şekliyle de ifade edilmiştir. Ufuk sözcüğü, erkek veya kadın şahıs adı olarak da kullanılıyor.