Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ukala

9 Haziran 2023

     Akıllılık veya bilgiçlik taslayan kimse. Arapça ʿuḳalā‘ (=akıllılar, akıllı olanlar) sözünden. Önceleri özgün şekliyle ‘akıllılar’ karşılığında kullanılmıştır. Zamanla ‘kendini akıllı sananlar’ı ifade etmiştir. Bu söz Arapça ‘āḳil (=akıllı) sözcüğünün çoğul şeklidir. Ukala dümbeleği sözü aklının ermediği alanda bilgiçlik taslayandır.