Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukde

1 Temmuz 2020

     İçinden çıkılması güç sorun, düğüm. Arapça uḳde (=düğüm) sözünden alınmadır. Türkçede kullanıldığı gibi Farsçada aynı şekilde yer alıyor. Arapça Uḳdî (=düğümle ilgili) sözü Farsçaya da intikal etmiş. Selçuklu lar ve Osmanlılar zamanında uḳde kelimesi telaffuz ediliyordu. Arapça ḳd (=bağlama, düğümleme) kökünden türetilmiştir. Kürtçe ḳedandın (=bitirmek) sözü de ḳd köküyle bağlantılı olabilir. Aynı dilde ḳediya (=bitti, sonuçlandı) kelimesi de dile getiriliyor. Akit kelimesi Arapça ḳd kökünün türevidir. Ayrıca, Türkçe ket vurma sözündeki ket sözcüğü de yakın işleve sahiptir.