Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukde

1 Temmuz 2020

     İçinden çıkılması güç sorun, düğüm. Arapça uḳde (=düğüm) sözünden alınmadır. Türkçede kullanıldığı gibi Farsçada aynı şekilde yer alıyor. Arapça Uḳdî (=düğümle ilgili) sözü Farsçaya da intikal etmiş. Selçuklu lar ve Osmanlılar zamanında uḳde kelimesi telaffuz ediliyordu. Arapça ḳd (=bağlama, düğümleme) kökünden türetilmiştir. Kürtçe ḳedandın (=bitirmek) sözü de ḳd köküyle bağlantılı olabilir. Aynı dilde ḳediya (=bitti, sonuçlandı) kelimesi de dile getiriliyor. Akit kelimesi Arapça ḳd kökünün türevidir. Ayrıca, Türkçe ket vurma sözündeki ket sözcüğü de yakın işleve sahiptir.