Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Üleş

24 Aralık 2021

     Pay. Türkçe üleş (=pay, bölüşmek, paylaşmak, dağıtmak) sözünden. Kaşgarlı’nın sözlüğünde de üleş (=paylaşmak, üleşmek) sözü yer alıyor. Kaşgarlı üle (=dağıtmak, yaymak, üleştirmek) sözcüğüne de yer vermiştir. Aynı sözlükte ület kelimesi ‘paylaştırma, dağıtmak’ karşılığındadır. Öyle anlaşılıyor ki üleş sözü üle yüklemiyle bağlantılıdır. Türkmence üleşmek ‘bölüşmek’tir. Kazakça ülesüv, Kırgızca ülöşü, Özbekçe üläşişmàk ‘üleşmek’tir. Orta Çağda Türkçede ülüş, ülük ve ülüğ sözleri ‘pay, nasip, hisse, taksim’ diye biliniyor.