Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ülfet

4 Kasım 2023

     Alışma, kaynaşma; dostluk, muhabbet; uygun kişilerle görüşüp arkadaşlık kurma. Aynı karşılıktaki Arapça ulfet sözcüğünden. Akadca ulāpu (=uzlaşım, ittifak) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aramice alaf (=alışma) ile aynı köktendir. Osmanlıcada germ ülfet sözü ‘sıkı fıkı, içli dışlı, sıcak ilişki’; ülfet-ger ‘ülfet eden, ülfet edici’; ülfer-geri ‘ülfet edicilik’ karşılığındadır.