Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ülkü

3 Ocak 2023

     Ulaşılmak istenen şey, ideal. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki ülkü (=ahit, Peyman) sözünden gelmektedir. Bu sözün Kaşgarlı’nın sözlüğünde yer alan üle (=dağıtmak, yaymak, üleştirmek) sözcüğüyle bağlantısı olamaz. Kimileri Moğolca ölke (=dağın güneş gören yanı) sözüne bağlamaktadır. Ancak, bu bağlantının doğruluğu şüphelidir. Moğolca üliger (=model, örnek, misal) ile de ilişkili olmadığı görüşündeyim. Başta Azerice olmak üzere Türkçeye yakın dillerde ülkü sözcüğü yaygın değildir. Orhon Yazıtlarındaki ülüg (=talih) sözcüğüyle de ilişkisi belirsizdir. Kıpçakça ülkü ‘hedef, nişangâh’ karşılığındadır.