Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ültimatom

20 Mayıs 2021

     Bir devletin başka bir devlete verdiği kendi isteklerinin bir an önce yerine getirilmesini içeren nota. Devletlerin notalarında kesin hükümler yer alır ve bunların yerine getirilmemesi durumunda müdahalelere ve savaşa dek yol izlenebilir. İngilizler Osmanlı devletine verdikleri ültimatom sonrasında Batum’dan getirdikleri dört tabur askerle 1919’un Mart ayı başlarında Samsun’a çıkarma yaptılar. Fransızca ultimatum (ültimatom: ‘son isteklerin iletilmesi) sözünden. Fransızca ultime (=son, en son, sonuncu) ve ultra (=aşırı, aşırı sağcı, aşırı gerici) sözleri de aynı köktendir. Bu sözler Latince ultimus (=en uzak, en sonu, son) kelimesiyle bağlantılıdır. Latince ultrā (=daha uzak) veya ultrō (=uzakta) sözcükleri de kullanılıyor. İngilizce ultimatum, Almanca Ultimatum, İtalyanca ultimatum Türkçede ultimatom veya ültimatom şekliyle ifade edilmektedir. Ancak bu dildeki yaygın ve resmi kullanımı ültimatom şeklidir.