Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ulu

27 Şubat 2022

     Yüce, çok büyük, engin, itibarlı. Orta Çağda Türkçede ulug veya uluğ şekliyle biliniyordu. Arapça a’lā (=yüce, yüksek), ālî (=yüce, ulu) ve uluvv (=yüce olma) sözleriyle bağlantılıdır. ‘yüksek’ karşılığındaki Akadca alū veya elūm kelimeleriyle aynı köktendir. Özbekçe ve Uygurca uluğ, Türkmence ve Kazakça ulı, Başkırtça olo, Tatarca olı, Kırgızca ulū, Azerice ulu.