Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Umacı

16 Şubat 2024

     Öcü, çocukları korkutmak için söylenen söz. Orta Çağ Türkçesindeki abaçı (=umacı, bununla çocuklar korkutulur; ağır basma, kâbus) sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcükte a/u, b/m ve ç/c dönüşümü olmuştur. Aynı çağda abakı (=bostan korkuluğu) sözcüğü de biliniyor. Kaşgarlı’nın aktardığı Kıpçakça aba (=ayı) sözcüğüyle ilişkilidir. Aba aynı zamanda korku unsuru olarak da kullanılmıştır. Japonca kuma (=ayı) sözcüğünün uma ile benzerliği bir rastlantıdır. Umacı sözcüğünün Um(a)y tanrıça adıyla bağlantısı belirsizdir. “Şermin umacıdan korkar / Zannedenler yanılır” (Tevfik Fikret).