Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ümmet

3 Kasım 2021

     Halk, millet, ahali, topluluk, kavim, aşiret. Arapça umma (=halk, kavim) sözcüğünün diğer şekli ummet’tir. Arapça umm (=anne, ana) sözcüğünden kaynaklanıyor. Aramice ummāta ve Akadca ummatum sözleri de aynı karşılıktadır. Bu sözün Sumerce dumu (=halk, toplum) sözcüğüyle bağlantılı olduğu söylenebilir. Zamanla ümmetçilik, dincilik olarak algılanmıştır. Oysa etimolojik açıdan temelinde halkçılık bulunmaktadır. Çünkü Arapça umma ‘halk, kavim, millet, topluluk, toplum’ demektir. Ümmet kavramı özünde seküler bir kavramdır. Ümmetin içinde her dinden, inançtan veya bir dine inanmayanlardan insanlar bulunmaktadır. Arapça âmme (= halka veya kamu’ya ait, umuma ait) sözcüğü de aynı köktendir. Bu bağlamda, umum sözcüğü de ifade edilmiştir.