Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümmet

3 Kasım 2021

     Halk, millet, ahali, topluluk, kavim, aşiret. Arapça umma (=halk, kavim) sözcüğünün diğer şekli ummet’tir. Arapça umm (=anne, ana) sözcüğünden kaynaklanıyor. Aramice ummāta ve Akadca ummatum sözleri de aynı karşılıktadır. Bu sözün Sumerce dumu (=halk, toplum) kelimesinden kaynaklandığı kanısındayım. Ümmetçilik, dincilik olarak algılanmıştır. Oysa etimolojik açıdan temelinde halkçılık bulunmaktadır. Çünkü Arapça umma ‘halk, kavim, millet, topluluk, toplum’ demektir. Ümmet kavramı özünde seküler bir kavramdır. Ümmetin içinde her dinden, inançtan veya bir dine inanmayanlardan insanlar bulunmaktadır. Arapça âmme (= halka veya kamu’ya ait, umuma ait) sözcüğü de aynı köktendir. Bu bağlamda, umum sözü ifade edilmiştir.