Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Unvan

5 Kasım 2023

     Bir kimsenin rütbesini, makamını ya da mevkisini belirten ad; san, titr; kitap, makale veya mektuplarda baş yazı, baş söz. Aynı karşılıktaki Arapça ʿunvān sözcüğünden. Arapçada özgün karşılığıyla ‘bir şeyin başlangıcı’ olarak bilinmiştir. Arapça unv (=tevazu eylemek) sözcüğüyle bağlantılı olabilir. Unvan sözcüğü Osmanlıca ve Türkçede ünvan şekliyle de ifade ediliyor. Azerice unvan, Özbekçe unvàn, Uygurca unvan.