Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgan

16 Nisan 2022

     İnce halat. Genellikle keten, kenevir ve jüt gibi dokuma maddelerinden yapılmaktadır. Orta Çağ Türkçesindeki urk (=ip, urgan) sözcüğünden türetilmiştir. Kaşgarlı’nın sözlüğünde  örk (=yular) ve uruk (=ip, urgan) sözleri de yer almıştır. Aynı çağda Türkçede ukruk (=kement) sözü de biliniyordu. Oğuz boyları Orta Çağda örgen (=urgan) kelimesini telaffuz etmişler. Türkmence urğan, Kazakça, Kırgızca, Uygurca, Başkırtça ve Rusça arkan, Özbekçe ärkàn