Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ürkek

14 Ocak 2024

     Ürken, korkuya kapılan, çekingen. Orta Çağ Türkçesindeki ürk (=korkuya kapılmak, çekinmek) sözcüğünden kaynaklanıyor. Aynı kökten aynı çağda Türkçe ürkül (=ürkülmek), ürkünç (=ürküntü, kargaşalık), ürkün (=düşman karşısında halk arasında beliren ürküntü), ürküş (=ürküşmek) ve ürküt (=ürkütmek) sözcükleri kullanılmıştır. Anadolu Türkçesindeki irkilmek sözcüğü ürkülmek sözcüğünden dönüşmüştür.