Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Üs

15 Mayıs 2021

     Temel, esas, asıl, baz, kök. Arapça uss (=temel, esas) sözünden. Arapça uss, Osmanlıcada üss şeklini almış. Arapça uss kelimesinin çoğulu esās’dır. Zamanla Osmanlıca üss sözcüğündeki çift s harfinden biri telaffuzda düşürülmüş geriye üs şekli kalmış. Arapça uss sözcüğü Akadca uššum (=temel, esas, kök, baz) kelimesinden dönüşmüştür. Bugün kullanılan üs sözcüğü belirtilen kökenden kaynaklanıyor. Üs ‘herhangi bir askeri harekât için personel ve gerekli araç gereçlerinin yerleştirildiği yer olarak anlaşılıyor. Nato’nun İncirlik Üssü gibi. Halk arasında sehven üst şeklinde telaffuz edildiği oluyor. Bunun gibi Arapçada üs yerine ess (=temel, baz) şekli de görülmüştür. Esâs sözünü ess sözcüğünün çoğulu şeklinde aktaran kaynaklar da bulunuyor.