Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Us

20 Şubat 2022

     Akıl. Orta Çağda Uygurcada us (=akıl) sözcüğü kullanılıyordu. Kıpçakça us (=akıl) sözcüğü de ifade edilmiştir. Kaşgarlı’ya göre us Oğuzlarda “hayır ve şerri ayırd ediş”tir. Kıpçakça uslı ‘akıllı’, ussız ‘akılsız’ karşılığındadır.  Osmanlı aydınları da ‘akıl’ karşılığında us sözcüğünü kullanmışlardır.