Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Uskumru

12 Haziran 2021

     Kemikligiller (Teleostei) takımının uskumrugiller (Scombridae) familyasından bir balık türü. Yunanca skoumpri (=bir balık türü) adından. Latince scomber (=uskumru balığı) sözüyle birlikte Eski Yunanca skómbros (=uskumru, bir çeşit ton balığı) adından kaynaklanmıştır. İtalyanca sgombro, Arnavutça skumbri, Rusça skumbriya, Gürcüce sk’umbria, Ermenice skumbria, Sırpça ve Hırvatça skuša.