Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Usturlap

24 Temmuz 2021

     Gök cisimlerinin yeryüzüyle olan mesafesini ölçmeye yarayan alet. Aynı karşılıktaki Arapça usṭurlāb kelimesinden alınmışır. Arapçaya Yunanca astrólabos (=usturlap) sözünden aktarılmıştır. Eski Yunanca astēr (=yıldız) ve labé (=alma, tutma, yakalama) sözlerine dayanmaktadır. Eski Yunanca lambano (=bulmak, tutmak, almak) yüklemiyle bağlantılıdır. Almanca Astrolabium, İngilizce astrolabe, İtalyanca ve İspanyolca astrolabio, Portekizce astrolábio, Rusça astrolyabiya, Romence astrolab, Flemenkçe astrolabium.