Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ut

31 Mart 2022

     Ön Asya sanat müziğinin kirişli geniş karınlı ve mızrapla çalınan bir müzik aleti. Arapça ‘ūd (=ağaç, odun; öd ağacı, bir çalgı aleti) sözünden. Pehlevice rōd (=telli bir müzik aleti) kelimesiyle bağlantılı olabilir. Farsça ve Kürtçe ūd,  Azerice, Özbekçe, Türkmence, Kırgızca ud, Kazakça ut, Rusça ud.